Import

Nástroj pro import položek
do aplikace

V rámci nástrojů můžete použít Import. Tento nástroj se Vám hodí v případě, pokud chcete vložit nějaká data pomocí souboru. Momentálně aplikace umožňuje nahrávání CSV souborů.

Požadavky souboru pro import

  • CSV souboru (případně TXT)
  • jednotlivé buňky odděleny pomocí čárky (,)
  • jednotlivé texty uzavřeny pomocí uvozovek („value“)
  • formát UTF-8
  • záhlaví tabulky je povinné

U úkolů lze momentálně importovat

  • jméno úkolu – povinné
  • popisk úkolu – nepovinné
  • priorita úkolu – nepovinné
  • přiřazení uživatelé – nepovinné
  • přiřazení sledující – nepovinné

Přiřazené uživatele a přiřazené sledující jsou zadávány pomocí e-mailové adresy. Pokud dané e-mailová adresa nemá k danému checklistu přístup, pak uživatel nebude nijak přiřazen. Nejprve musíte nasdílet checklist.

Ukázka souboru CSV

Ukázkový CSV soubor pro import úkolů do aplikaci si můžete níže stáhnout.

Google Tabulky

Pokud raději pracujete s Google Tabulkami, pak si můžete Vaše data vyexportovat podobně jako v Excelu. Podívejte se na připravenou tabulku. Po otevření si uložte tabulku k sobě na disk, upravte a dále už můžete vyexportovat do CSV souboru, který následně vložíte do CheckListeru.

Ukázkové soubory jsou dostupné i v nástrojích.

Nástroj na import položek do aplikace