Integrace Telegram

Zjistěte, jak si nastavit Telegram

Jestliže chcete být notifikování pomocí aplikace Telegram, pak je zapotřebí udělat několik kroků.

Vytvoření Telegram bota

Bot (můžete si představit jako nějakého robota) se nám bude starat příjem notifikací pocházejících z aplikace Checklister. Pojďme si tedy nejdříve vytvořit bota. K tomu nám paradoxně pomůže jiný bot. Otevřete si tedy aplikaci Telegram (na mobilu či na desktopu) a přidejte si bota, který se jmenuje „BotFather“ (@BotFather).

BotFather

Posléze stačí přejít (rozkliknout) konverzaci s tímto botem a pomocí příkazu „/start“ začneme vytvářet bota. Vytvoření bota probíhá pomocí komunikace s botem, vše je intuitivní, bot Vám samozřejmě vždy napoví.

Získání tokenu

Pokud máte bota vytvořeného, pak je důležité zjíistit jeho token. Pomůžeme si opět pomocí bota BotFather, ve kterém se podíváme na naši nově vytvořenou aplikaci.

Token - Telegram integrace
Token - Telegram integrace

Tím pádem máme první část hotovou a to je Telegram Token. Nyní, napište zprávu do nově vytvořeného bota. To je z důvodu toho, aby se vytvořila konverzace, jejíž ID potřebujeme. Přejděte do prohlížeče, kam zadejte https://api.telegram.org/botXXX:YYYY/getUpdates. Místo XXX:YYYY zadejte Váš token z předchozího kroku. Na stránce pak uvidíte odpověď ve formátu JSON – zde byste měli vidět ID konverzace – například „id“:1234567890.

Nastavení aplikace

Jelikož již máme vytvořeného bota, známe jeho token včetně ID konverzace, můžete nastavit aplikaci. Zde už by však nemělo nic dělat problémy, stačí oba získané údaje vložit/překopírovat do aplikace.

Nastavení integrace Telegram v aplikaci CheckLister