Veřejné checklisty

Veřejně dostupné checklisty

Veřejné checklisty jsou šablony úkolů, které již někdo vytvořil. Tyto checklisty, resp. úkoly z nich, si můžete stáhnout do své aplikace. Nemusíte tak vymýšlet či definovat úkoly, které již před Vámi někdo vytvořil. Navíc si tak můžete ušetřit čas. Případně se můžete z těchto checklistů inspirovat.

Tyto checklisty jsou vytvářeny od uživatelů aplikace pro ostatni uživatele. Můžete si tak navrhnout a zveřejnit svůj vlastní checklist.

Veřejné checklisty - ukázka

Jak použít veřejný checklist?

Pro použití checklistu se musíte nejprve přihlásit do aplikace. Po přihlášení můžete obvyklým způsobem vytvořit checklist. Při vytváření checklistu si můžete všimnout, že máte možnost importovat úkoly z veřejného checklistu.

Import úkolů z veřejného checklistu

Jakmile zvolíte při vytváření checklistu zkopírování úkolů ze šablony nebo z veřejného checklistu, pak se úkoly během chvilky začnout nahrávat do Vámi nově vytvořeného checklistu.

Jak vytvořit vlastní veřejný checklist?

Pokud chcete vytvořit vlastní veřejně dostupný checklist, pak postupujete tak, jako byste vytvářeli obyčejných checklist. Po vytvoření checklistu a vytvoření úkolů můžete použít funkci pro zveřejnění checklistu. Stačí vyplnit pár základních údajů:

  • Název a popis veřejného checklistu
  • Odkaz (můžete si umístit odkaz na Vaše webové stránky)
  • Jméno a popis autora
  • Odkaz na veřejný profil (pokud máte nastavený)
Zveřejnění checklistu - veřejné checklisty

Po vyplnění údajů bude checklist odeslán nejprve ke kontrole administrátorům. Po odeslání ke kontrole administrátorům si můžete na checklistu nadále pracovat. Při zveřejnění dochází k tomu, že se Váš checklist zkopíruje (ve stavu při odesílání ke kontrole) a tato verze se kontroluje. 

Jaké údaje se zveřejní?

Při zveřejňování se pracuje  těmito údaji:

  • veřejné odkazy u checklistu
  • názvy (pod)úkolů
  • popisy (pod)úkolů
  • veřejné odkazy u úkolů

Pokud například nastavíte u úkolu datum termínu, tato informace nebude přenesena do veřejného checklistu.

Upozornění: Pouze vlastník checklistu může zveřejnit daný checklist.