Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí vašich dat je pro nás velká věc. Do Vašeho CheckLister účtu nemáme žádný přímý přístup. Běžně můžeme manipulovat pouze s fakturačními údaji a nastaveným CheckLister tarifem. Všechny tyto přístupy logujeme a monitorujeme. Takže můžeme vždy ověřit, zda se neuskutečnil nějaký neoprávněný přístup. S údaji manipulujeme, jen když nás o to přímo požádáte.

Fyzická osoba Pavel Zaněk, IČ: 03518183, která provozuje webovou službu checklister.eu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679. Žádné osobní údaje uživatelů neposkytujeme třetím stranám.

Kde osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje uživatelů CheckLister:

Jedná se o uživatele, kteří se registrovali na webu checklister.euz a používají aplikaci CheckLister na zpracování svých projektů, úkolů a závazků.

V registračním formuláři vyžadujeme jméno osoby, emailovou adresu a heslo vytvořené uživatelem.

Uživatel může ve svém účtu po přihlášení do aplikace údaje změnit, doplnit další údaje, jako je např. profilový obrázek. Uživatel může zadat osobní údaje kolegů, klientů a zaměstnanců.

Pokud se uživatel rozhodne zakoupit placenou verzi CheckLister, požadujeme jeho fakturační údaje pro provedení objednávky.

CheckLister využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou). Vždy jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Neuchováme a nemáme k dispozici čísla kreditních karet, ani jiné citlivé platební údaje.

Takto získané e-mailové adresy uživatelů považujeme za adresy získané v souvislosti s poskytnutím služby. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy můžeme za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se našich vlastních služeb.

Osobní údaje návštěvníků:

Jedná se o návštěvníky webů checklister.eu, app.checklister.eu, a dalších informačních míst, které CheckLister využívá. Na těchto místech můžeme automaticky shromažďovat údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná lokace.

Dále ukládáme tyto informace:

 • Informace získané pomocí cookies.
 • Informace z webový logů serverů.
 • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění požádáme.

Doba zpracování osobních údajů je 5 let od poslední aktivity ve CheckLister aplikaci.

Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a Vy jste s tím srozuměn/a.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Osobní údaje uživatelů chráníme pomocí moderních standardů. Uživatelské účty jsou chráněné před útokem hrubou silou, umožňují dvoufaktorové přihlášení a vyžadují bezpečná hesla, která jsou uložená ve formě hashe.

Komunikace mezi CheckLister a uživatelem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování.

Jak to máme s Cookies?

V zájmu zvýšení kvality našich služeb ukládáme do zařízení uživatele cookies.

Používáme různé druhy cookies k následujícím účelům:

 • k identifikaci zařízení uživatele,
 • k optimalizaci našich internetových stránek,
 • k poskytování či nabízení individualizovaných služeb,
 • pro služby třetích stran jako jsou Google, Facebook, Seznam a další, které využíváme.

Používáním našich služeb bere uživatel na vědomí, že můžeme použít některé nebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies, ukládat.

Pokud s tímto uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky nebo upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Uživatel může zablokovat cookies v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech nebo některých cookies.

Pokud uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na blokování všech cookies, je možné, že některé naše služby budou částečně nefunkční.

Naše webové stránky mohou cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Po přihlášení do CheckListeru může uživatel editovat nebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompletně smazat všechny osobní údaje a data, která CheckLister uchovává, tak je potřeba v nastavení kliknout a potvrdit zrušení účtu.

Proces smazání CheckLister účtu je nevratný a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele. Po ukončení účtu smažeme kompletní data do 60 dnů. Data budou odstraněny i z našich záloh. Údaje na fakturách budou uchovány v souladu s platnými zákony nejkratší možnou dobu.

Všeobecné obchodní podmínky

Využívání CheckListeru se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na adrese https://checklister.eu/cs/obchodni-podminky/.

Závěrečná ustanovení

 • Pokračováním využívání CheckListeru vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.
 • Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.
 • Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy.
 • Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 01.05.2018.

Otázky k těmto pravidlům? Rádi vše vysvětlíme a odpovíme. Stačí nás kontaktovat na adrese info@checklister.eu. Můžete nás tam kontaktovat pro uplatnění jakéhokoliv práva jako je právo na výmaz, námitku nebo přenositelnost dat.