Přílohy u úkolů

Nahrávání příloh k úkolům

K úkolům je možné nahrávat přílohy různých druhů formátu – například CSV soubory, PDF soubory, obrázky a mnoho dalšího.

Nahrávání příloh

Přílohy můžete k úkolu připnout při vytváření nebo při úpravě úkolu, případně na desktopu pomocí postranního panelu pro rychlé zobrazení detailu úkolu.

Formáty

CheckLister Vám umožní nahrávat soubory v těchto formátech:

 • jpg/jpeg
 • png
 • bmp
 • gif
 • svg
 • webp
 • pdf
 • csv
 • xls/xlsx
 • doc/docx
 • ppt/pptx
 • ods
 • odt
 • odp
 • txt

Omezení

Kromě formátu jsou přílohy omezeny velikostí. Mohou však nastat 2 případy, kdy se omezení mění – dle checklistu, do kterého daný úkol spadá

 • nesdílený checklist
 • sdílený checklist

Nahrání přílohy do nesdíleného checklistu

Pokud nahráváte přílohu do nesdíleného checklistu, pak se při nahrávání používá omezení z Vašeho aktuálního tarifu. Pokud například vlastníte tatif Premium, pak Váš tarif disponuje s úložištěm 15 GB. Zároveň máte omezení na velikost nahrávaných souborů – maximálně 20 MB / soubor.

Nahrání přílohy do sdíleného checklistu

Pokud se nahrává příloha do sdíleného checklistu, pak se velikost úložiště a velikost nahrávaných souborů mění dle nastavení vlastníka checklistu. Máte-li účet s tarifem Basic, pak ve sdíleném checklistu, kde vlastník má aktuálně nastavený Premium tarif, nejste omezení limity z Vašeho aktuálního tarifu, ale z tarifu vlastníka – tedy Vaše úložiště nemá limit 500 MB, ale 15 GB. Stejně tak se zvýší omezení velikosti nahrávaných souborů.

Velikost úložiště

Velikost úložiště si můžete zobrazit v nastavení aplikace. V sekci úložiště vidíte, jak je na tom Vaše současná velikost úložiště.

Tarif Velikost úložiště
Basic 500 MB
Premium 15 GB
Business 100 GB
Enterprise 500 GB

Velikost nahrávaných souborů

Při nahrávání přílohy k úkolu jste omezeni, jakou nahrávaný soubor může mít.

Tarif Max. velikost nahrávaného souboru
Basic 10 MB
Premium 20 MB
Business 50 MB
Enterprise 100 MB