Struktura aplikace

Prvky, ze kterých se aplikace skládá

Podívejte se strukturu aplikace, která Vám pomůže usnadnit práci a organizaci nad úkoly.

Projekty

Projekty stojí na vrcholu struktury celé aplikace. Do projektů si můžete vkládat celé skupiny checklistů nebo samostatné checklisty. Projekty si dále můžete připnout do levého menu aplikace (levý postranní panel). U projektů si dále můžete nastavit popisek.

Projekty mohou používat jen uživatelé s odpovídajícími tarify nebo po zakoupení odpovídajícího oprávnění.

Skupiny checklistů

Skupina checklistů patří v rámci struktury aplikace na prostřední příčku – tedy skupiny checklistů mohou spadat pod určitý projekt, ale také mohou pod sebou obsahovat checklisty. Není však podmínkou, aby skupiny checklistů byly umístěny v projektu – skupiny checklistů můžete vytvářet i bez zanoření do nějakého projektu.

U checklistových skupin si stejně jako u ostatních prvků struktury aplikace můžete nastavit, aby se daná položka zobrazovala v levém menu aplikace (levý postranní panel).

Skupiny checklistů jsou dostupné pro všechny tarify.

Checklisty

Checklist je základní jednotka ve struktuře aplikace. Checklist je v podstatě seznam s úkoly. Checklist si můžete zanořit pod určitý projekt či pod skupinu checklistů (skupina checklistu může a nemusí být součastí projektu). Není však podmínkou, aby byl checklist zanořený (tedy nemusí být v žádněm projektu/skupině checklistů). 

U checklistů si stejně jako u ostatních prvků struktury aplikace můžete nastavit, aby se daná položka zobrazovala v levém menu aplikace (levý postranní panel).

Každý checklist si můžete snadno a individuálně rozčlenit dle Vaší potřeby. Můžete si vybrat projekt nebo skupinu checklistů, kam si daný checklist šikovně přiřadíte.